აგრო-სიუჯეტები

ნიადაგის კვლები და ირიგაცია
ნიადაგის ხვნის თანამედროვე მეთოდები
ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლება
ნიადაგის განოყოერების ბიომეთოდები
ფეიხოას მოშენება
https://youtu.be/UuGAop4NFFM თაფლის ფესტივალი
« 1 2 3 4 5