აგროსერვის ცენტრში "განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიები" საგრანტო პროგრამა ხორციელდება. განაცხადების მიღება იწარმოებს 2023 წლის 1 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით.

აგრო-სიუჯეტები

ნიადაგის კვლები და ირიგაცია
ნიადაგის ხვნის თანამედროვე მეთოდები
ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლება
ნიადაგის განოყოერების ბიომეთოდები
ფეიხოას მოშენება
https://youtu.be/UuGAop4NFFM თაფლის ფესტივალი
« 1 2 3 4 5 6 »