"სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა" - განაცხადების მიღება გაგრძელდა მიმდინარე წლის 9 სექტემბრამდე.

ვეტერინარია

ცხოველთა ინფექციური დაავადებები

მრავალი ან რამდენიმე ცხოველის საერთო დაავადებები .

 

1. ჯილეხი (ციმბირული წყლული). (ბაქტერიული ინფექცია)

2. ტუბერკულოზი. (ბაქტერიული ინფექცია)

3. ბრუცელოზი.(ბაქტერიული ინფექცია)

4.პასტერელოზი. (ბაქტერიული ინფექცია)

5.ლეპტოსპიროზი. (ბაქტერიული ინფექცია)

6.ლისტერიოზი. (ბაქტერიული ინფექცია)

7.ნეკრობაქტერიოზი. (ბაქტერიული ინფექცია)

8. ტულარემია.(ბაქტერიული ინფექცია)

9. გაშეშება.(ბაქტერიული ინფექცია)

10. ტრიქოფიტია. (სოკოვანი ინფექცია)

11. ფსევდოტუბერკულოზი.(ბაქტერიული ინფექცია)

12. ცოფი. ( ვირუსული ინფექცია)

13. თურქული.( ვირუსული ინფექცია)

14. ყვავილი. ( ვირუსული ინფექცია)

15. აუესკის ავდმყოფობა. (ვირუსული ინფექცია)

 

მცოხნავ ცხოველთა დაავადებები.

 

1. ემფიზემური კარბუნკული (ემკარი). (ბაქტერიული ინფექცია)

2. პარატუბერკულოზი. (ბაქტერიული ინფექცია)

3. კამპილობაქტეროზი. (ბაქტერიული ინფექცია)

4. ავთვისებიანი კატარალური ცხელება. (ვირუსული ინფექცია)

5. მსხვილი როქოსანი პირუტყვის ინფექციური რინოტრაქეიტი.  (ვირუსული ინფექცია)

6. მსხვილი როქოსანი პირუტყვის კონტაგიოზური  პლევროპნევმონია  (ბაქტერიული ინფექცია)

7. მსხვილი რქოსანი პირუტყვის ჭირი ( ვირუსული ინფექცია)

8. მსხვილი როქოსანი პირუტყვის პარაგრიპი. ( ვირუსული ინფექცია)

9. მსხვილი როქოსანი პირუტყვის ვირუსული დიარეა. ( ვირუსული ინფექცია)

10. მსხვილი როქოსანი პირუტყვის  ნოდულარული დერმატიტი.  ( ვირუსული ინფექცია)

11. მსხვილი როქოსანი პირუტყვის ლეიკოზი. ( ვირუსული ინფექცია)

12. ბრადზოტი.  (ბაქტერიული ინფექცია)

13.  ინფექციური ანაერობული ენტერეტოქსემია. (ბაქტერიული ინფექცია)

14. თხის ინფექციური პლევროპნევმონია.  (ბაქტერიული ინფექცია)

15. ცხვრისა და თხის ინფექციური აგალაქტია. (ბაქტერიული ინფექცია)

16. ცხვრის ინფექციური მასტიტი. (ბაქტერიული ინფექცია)

17. ცხვრის ენზოოტიური აბორტი. (ბაქტერიული ინფექცია)

18. ცხვრისა და თხის კონტაგიოზური ექტემა.   ( ვირუსული ინფექცია)

19. ჩლიქის სიდამპლე. (ბაქტერიული ინფექცია)

20. ცხვრის ინფექციური კატარალური ცხელება. ( ვირუსული ინფექცია)

 

ცხენის დაავადებები.

 

1. ქოთაო. (ბაქტერიული ინფექცია)

2.მაღაო. (ბაქტერიული ინფექცია)

3. ინფექციური ანემია.   ( ვირუსული ინფექცია)

4. ეპიზოოტიური ლიმფანგიტი. ( სოკოვანი ინფექცია)

5. ცხენის გრიპი. ( ვირუსული ინფექცია)

5. ინფექციური ენცეფალომიელიტი. ( ვირუსული ინფექცია)

 

ღორის დაავადებები.

 

1. ღორის ჭირი.    ( ვირუსული ინფექცია)

2. აფრიკული ჭირი.  ( ვირუსული ინფექცია)

3. წითელი ქარი. ( ვირუსული ინფექცია)

4. დიზენტერია. (ბაქტერიული ინფექცია)

5. ვირუსული გასტროენტერიტი. ( ვირუსული ინფექცია)

6. ენზოოტიური ენცეფალომიელიტი. ( ვირუსული ინფექცია)

7. ინფექციური ატროპიული რინიტი.(ბაქტერიული ინფექცია)

 

ფრინველის დაავადებები.

 

1. ნიუკასლის დაავადება. ( ვირუსული ინფექცია)

2. ფრინველის გრიპი. ( ვირუსული ინფექცია)

3. ინფექციური ლარინგოტრაქეიტი. ( ვირუსული ინფექცია)

4. ინფექციური ბრონქიტი. ( ვირუსული ინფექცია)

5. მარეკის დავაადება.  ( ვირუსული ინფექცია)

6. პლუოროზი.  (ბაქტერიული ინფექცია)

7. რესპირაციული მკოპლაზმოზი. (ბაქტერიული ინფექცია)

8. ორნითოზი. (ბაქტერიული ინფექცია)

9. იხვის ვირუსული ჰეპატიტი. ( ვირუსული ინფექცია)

10. ლეიკოზი. ( ვირუსული ინფექცია)

 

მოზარდთა დაავადებები.

 

1. კამპილობაქტერიოზი. (ბაქტერიული ინფექცია)

2. სტრეპტოკოკოზი.(ბაქტერიული ინფექცია)

3. სალმონელოზი. (ბაქტერიული ინფექცია)

4. ბატკნის ანაერობული დიზენტერია.  (ბაქტერიული ინფექცია)

 

ძაღლის და ბეწვიან ნადირთა დაავადებები.

 

1. ხორცისმჭამელთა ჭირი. ( ვირუსული ინფექცია)

2. ხორცისმჭამელთა ინფექციური ჰეპატიტი. ( ვირუსული ინფექცია)

3. ბოცვრის მიქსომატოზი. ( ვირუსული ინფექცია)

 

ვეტერინარული ღონისძიებების დაგეგმვა ინფექციური და ინვაზიური დაავდებების დროს

ინფექციური დაავადებაზე ამთვისებელი  ცხოველები და დაავადების გამოსავალი

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის პროფილაკტიკა და მკურნალობა

ღორის დაავადებები და პროფილაკტიკა