აგროსერვის ცენტრში "განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიები" საგრანტო პროგრამა ხორციელდება. განაცხადების მიღება იწარმოებს 2023 წლის 1 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით.

ვაკანსიები

ამ მომენტისთვის ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრს აქტიური ვაკანსია არ გააჩნია