1 აპრილიდან აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების უფასოდ დამუშავება

აგრო-რჩევები

სასათბურე მეურნეობები
მეფუტკრეობა
ლურჯი მოცვი
მეციტრუსეობა
მარწყვი
ვაშლი
 1 2 3 4 5 6 7 »