ედუარ ფუტკარაძე

დირექტორის მოადგილე

დაბადებისთარიღი: 16.04.1961

მისამართი:  ხელვაჩაური, სოფ. სალიბაური

ოჯახურიმდგომარეობა: დაოჯახებული

სამუშაოგამოცდილება:

  2008 - შპ სბათუმის თამბაქოს კომბინატი – საფაბრიკო და საფერმენტაციო წარმოების მათავარი მექანიკოსი, მთავარი ინჟინერი, დირექტორი, ლიკვიდატორი;

1996 -2008 - ბათუმის თამბაქოს კომბინატი – საფაბრიკო წარმოების მექანიკური უბნის უფროსი, საფერმენტაციო წარმოების მთავარი მექანიკოსი;

1983 -1992 - ბათუმის ელექტრომექანიკური ქარხანა – ელექტრო­მონ­ტიორი, საწარმოო განყოფილების ინჟინერი, კომკავ­შირის კომიტეტის მდივანი, სამჭედლო–დამამ­ზადებელისაამქ­როსუფროსი, გალვანური საამქროს უფროსი;

1979 -1983 -„ინტურისტი“  – სარემონტო–სამშენებლოსამმართველო – მუშა;

განათლება:              

1980 - 1985-  საქართველო ვ. ლენინის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ელექტრული მანქანების ფაკულტეტი – ინჟინერ ელექტრო მექანიკოსის სპეციალობით. უცხოენა:  რუსული.