ლამარა გოგუაძე

ბუღალტრული აღრიცხვისა და საფინანსო ანგარიშგების სამსახურის უფროსი                

დაბადების     თარიღი:   24.12.1987

დაბადების     ადგილი:  ბათუმი

ოჯახური   მდგოარეობა:  დასაოჯახებელი

საკონტაქტო  ინფორმაცია:  lamrogoguadze@yahoo.com

სამუშაო  გამოცდილება: 

17.11.2011წ. მტირალას ეროვნული პარკის  ადმინისტრაცია ,,ბუღალტერი“

10.08.2011წ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო ,,ბუღალტერი“

16.06.2011წ. სოფლის მეურნეოის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება-                                სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და  მცენარეტთა დაცვის სამსახური. ,,სალიკვიდაციო კომისიის მდივანი“

01.02.2011წ. სოფლის მეურნეოის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება-                                სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და  მცენარეტთა დაცვის სამსახური.,, საფინანსო და საბუღალტრო სამმართველოს  უფროსი“

01.01.2010წ. სოფლის მეურნეოის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება-                                სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და  მცენარეტთა დაცვის სამსახური.  საფინანსო და საბუღალტრო სამმართველოს  მთავარი -სპეციალისტი“

16.06.2009წ. სოფლის მეურნეოის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება-                          სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და  მცენარეტთა დაცვის სამსახური. საფინანსო და საბუღალტრო სამმართველოს  წამყვანი -სპეციალისტი“

 

განათლება:  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.მაგისტრი

ენები: ინგლისური, რუსული.