ჯუმბერ აბაშიძე

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

დაბადების თარიღი: 10.08.1952

დაბადების ადგილი: შუახევი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

საკონტაქტო ინფორმაცია: j.abashidze@agrosc.ge  ტელეფონი: 577 470888

 

სამუშაო გამოცდილება

2011-2013 წწ - ა(ა)იპ ,,აგროსერვის ცენტრის“ სამეურნეო ნაწილის უფროსი;

2006-2011 წწ- აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეონის სამინისტროს სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური: საფინანსო-საბუღალტრო სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი, მთავარი სპეციალისტი, სახელმწიფო შესყიდვების კოორდინატორი;

1980-2006 წწ - ,,აჭარკოოპკავშირის“ გამგეობა: საორგანიზაციო განყოფილების ინსტრუქტორი,  ვაჭრობის ორგანიზაციისა და ტექნიკის განყოფილების უფროსი, დამზადების სამმართველოს უფროსი, ვაჭრობისა და დამზადების სამმართველოს უფროსი, კომერციული განყოფილების უფროსი, ეკონომიკური რეფორმებისა და ქონების მართვის განყოფილების უფროსი;

1984-1986 წწ - აჭარის ა.რ. სახალხო კონტროლის კომიტეტის შტატგარეშე ინსპექტორი;

1973- 1980 წწ- შუახევის რაიონის სოფელ მაწყვალთის საშუალო სკოლა: ფიზიკა- მათემატიკის მასწავლებელი, დირექტორის მოადგილე სასწავლო-სააღმზრდელო მუშაობის დარგში;

1971-1972 წწ- ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის სტუდენტთა სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე.

 

განათლება - უმაღლესი(პედაგოგი და ეკონომისტი):

1969-1973 წწ- ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ფიზიკა - მათემატიკის ფაკულტეტი;

1984-1988 წწ - მოსკოვის კოოპერაციული ინსტიტუტის ეკონომიკური ფაკულტეტი.

 

უცხო ენა: რუსული