ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების პროგრამა გრძელდება...

ხულოს მუნიციპალიტეტში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრისა“ და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების განხრით.

წარმოდგენილი თემები:

1.შინაური პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერება (დათესლვა) და მისი უპირატესობა;

2. ინფექციური, არაგადამდებიდა ინვაზიური დაავადებებით გამოწვეული მოსალოდნელი ეკონიმიკური ზარალი და მისის აცილების გზები;

3. ერთწლიანი ბოსტნეული კულტურების  (პომიდორი, კიტრი, ბადრიჯანი, ბულგარული, წიწაკა და სხვა) მოვლა–მოყვანის პროგრესული მეთოდების გაცნობა;

4. ხეხილის ნარგავებში გავრცელებული კოკციდები და მათ წინააღმდეგ ქიმიური ბრძოლის ღონისძიებანი;    

5. ხილ–კენკროვნების, კრეფის, დაფასოებისა და გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიების განხილვა „აგროსერვის ცენტრის“ ნაყოფის გადამუშავების კონსოლიდირებული საწარმოს მაგალითზე (გეგმები პერსპექტივა და სერვისი).