ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების პროგრამა გრძელდება...

ქედის მუნიციპალიტეტში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრისა“ და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების განხრით.

წარმოდგენილი თემები:

1.      ფურის წველადობაზე მოქმედი ფაქტორები;

2. ცხოველთა ინვაზიური დაავადებები, არსებული მდგომარეობა და მათთან ბრძოლის ღონისძიებები;

3. ერთწლიანი ბოსტნეულ;ი კულტურების  (პომიდორი, კიტრი, ბადრიჯანი, ბულგარული, წიწაკა და სხვა) მოვლა–მოყვანის პროგრესული მეთოდების გაცნობა;

4. ხეხილის ნარგავებში კოკციდების გავრცელების შემთხვევაში მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ქიმიური ღონისძიებანი;

5. ხილ–კენკროვნების, კრეფის, დაფასოებისა და გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიების განხილვა „აგროსერვის ცენტრის“ ნაყოფის გადამუშავების კონსოლიდირებული საწარმოს მაგალითზე (გეგმები პერსპექტივა და სერვისი).