" მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობა " - ქვეპროგრამაში ჩართივს მიზნით დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით ნომერზე 551979009

ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრმა“ შეაჯამა 2012 წელს გაწეული მუშაობა...

ა(ა)იპ „აგრსერვის ცენტრმა“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარუდგინა 2012 წლის მუშაობის შედეგები. ანგარიშში აღნიშნულია ციტრუსოვანთა, ხეხილოვანთა და ვაზის სადედე, სადემონსტრაციო–საკოლექციო სანერგე მეურნეობების მოწყობისა და მათი შემდგომი განვითარების მნიშვნელობა, ასევე განხილულია ფურის ხელოვნური განაყოფიერების პროგრამის მიმდინარეობისა და განხორციელების აუცილებლობა რეგიონში მეცხოველეობის დარგის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით.