ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების პროგრამა გრძელდება...

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრისა“ და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების განხრით.

წარმოდგენილი თემები:

საქართველოში მეცხოველეობის არსებული მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები;

ცხოვველთა ინვაზური დავადებები (ფასციოლოზი, დიქთიოკაულოზი) და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები;

სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მავნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის ინტეგრირებული მეთოდები. ბიოლოგიური ბრძოლის მეთოდის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივა;

ციტრუსოვანთა და ხეხილის ბაღებში ბაქტერიული ნეკროზისა და სხვა ვირუსული და სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ ქიმიური ღონისძიებების შესახებ;

ციტრუსის ნაყოფისა და ხილ–კენკროვნების, კრეფის, დაფასოებისა და გადამუსავების თანამედროვე ტექნოლოგიების განხილვა „აგროსერვის ცენტრის“ ნაყოფის გადამუშავების კონსოლიდირებული საწარმოს მაგალითზე (გეგმები პერსპექტივა და სერვისი).