1 აპრილიდან აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების უფასოდ დამუშავება

ანაზღაურებადი სტაჟირება - კონკურსი

აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი

ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრში,  „სანერგე და საჩითილე მეურნეობებში ნერგისა და ჩითილის წარმოება“ ქვეპროგრამის ფარგლებში, აგრარული მიმართულების სტუდენტები და კურსდამთავრებულები ანაზღაურებად  სტაჟირებას გაივლიან.

ანაზღაურებადი სტაჟირების მიზანია პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, სოფლის მეურნეობის დარგში კვალიფიციური კადრების მომზადება და პრაქტიკული უნარჩვევების გამომუშავება.

განაცხადი მიიღება მიმდინარე წლის 4 მარტის ჩათვლით

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მითითებულ ლინკზე

https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/83812?active=1