1 აპრილიდან აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების უფასოდ დამუშავება

აგროსერვის ცენტრის ბენეფიციარებმა ქ. ბათუმში გამართულ ღვინის დღეებში მიიღეს მონაწილეობა

აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი

ქ. ბათუმში საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით ღვინის დღეები გაიმართა.

აღნიშნულ ღონისძიებაში აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის სხვადასხვა საგრანტო პროგრამის ბენეფიციარებმა მიიღეს მონაწილეობა.

ქ. ბათუმში გამართულ  ღვინის დღეებს ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის დირექტორი რაულ თავართქილაძე, დირექტორის მოადგილეები ლერი ტუნაძე და იოსებ აბულაძე დაესწრნენ.