"სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა" - განაცხადების მიღება გაგრძელდა მიმდინარე წლის 9 სექტემბრამდე.

ონლაინ გაყიდვების განვითარების მიზნით ქ. ბათუმში IBDIPC უფასო ტრენინგებს გამართვას

ონლაინ გაყიდვებით დაინტერესებული ფერმერებისთვის და მეწარმეებისთვის ქ. ბათუმში, საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრი IBDIPC უფასო ტრენინგებს გამართვას.

4 დღიანი ტრენინგი გაიმართება თემაზე "ადგილწარმოშობის პროდუქტები და ელექტრონული კომერცია /ონლაინ ვაჭრობა".

ტრენინგის მიზნები:

ფერმერებისთვის და მეწარმეებისთვის, ადგილწარმოშობის პროდუქტების (გეოგრაფიული აღნიშვნის) ძირთადი კონცეფციის, მნიშნველობისა და საქართველოში არსებული სიტუაციის მიმოხილვა.

ელექტრონული კომერციის / ონლაინ ვაჭრობის, ციფრული მარკეტინგის და პრაქტიკული ნიუანსების გაცნობა.

ფერმერებისა და მეწარმეების მიერ წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციის ზრდა ონლაინ პლატფორმების გამოყენებით.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ლინკზე 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTPVLlmL6vFHPCmgC5jFsw1pCsAYIsoFTTV0vWWhG76dplLg/viewform?fbclid=IwAR2cTRC06ugPTzGw9DeUTn8fEkNe37xqDHHxXkmT3a95fp-rH39rPc8KxdY