აგროსერვის ცენტრში "განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიები" საგრანტო პროგრამა ხორციელდება. განაცხადების მიღება იწარმოებს 2023 წლის 1 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით.

საგრანტო პროგრამა - "სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა"

🇬🇪 აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი
✅ "სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა".
✅ აგროსერვის ცენტრში "სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა" საგრანტო პროგრამაში ჩართვის მიზნით განაცხადების მიღება დაიწყო.
✅ საგრანტო პროგრამა ითვალისწინებს, როგორც არსებული ბიზნესის გაფართოვება/მოდერნიზებას, ასევე ახალი ბიზნესის ( "START - UP" ) დასაწყებად ბენეფიციარებისთვის ფინანსური დახმარების გაწევას.
✅ "სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა” საგრანტო პროგრამა განხორციელდება აჭარის ა.რ. ყველა მუნიციპალიტეტში (გარდა ქ. ბათუმისა და ქ. ქობულეთისა).
✅ განაცხადების მიღება იწარმოებს 1 მარტის ჩათვლით.
✅ საკონტაქტო: 0422 27 64 65