"მწვანე საგრანტო პროგრამა" რეგისტრაცია WWW.MOAP.GOV.GE

სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა

 აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასევე კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით “სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა" პროგრამის განაცხადის მიღების ვადას ახანგძლივებს.

01 / 06 / 2020  - მდე.

 აგროსერვის ცენტრი ითვალისწინებს საგრანტო პროგრამაში ჩართვის მსურველ ფერმერთა მოთხოვნებს, რომლებიც საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე ვერ ახერხებდნენ გადაადგილებას და სავალდებულო დოკუმენტაციის წარდგენას.

 აგროსერვის ცენტრში განაცხადი მიიღება ელექტრონული ფორმით.

ელ-ფოსტა:

 agrosc2020@gmail.com

 საკონტაქტო ნომერი: 5️9️9️ 4️9️ 2️4 4️3