სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა

 აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასევე კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით “სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა" პროგრამის განაცხადის მიღების ვადას ახანგძლივებს

1️⃣5️⃣ / 0️⃣5️⃣ / 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ - მდე.

 აგროსერვის ცენტრში განაცხადის მიღება იწარმოებს ელექტრონული ფორმით. ელ-ფოსტა:

 agrosc2020@gmail.com

 საკონტაქტო ნომერი:

5️⃣9️⃣9️⃣ 4️⃣9️⃣ 2️⃣4️⃣ 4️⃣3️⃣