სოფლად მეწარმოების განვითარების ხელშეწყობა.

"სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა" პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ დაგახვიდეთ ქვემოთ მითითებულ ლინკზე.

 
http://adjara.gov.ge/branches/description.aspx?pid=3601&gid=4#.XmtnRqhKj4Y