აგროსერვის ცენტრის დირექტორის მოადგილედ მირზა სუქნიშვილი დაინიშნა.

ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის დირექტორის მოადგილედ მირზა სუქნიშვილი დაინიშნა. მირზა სუქნიშვილი დირექტორის მოადგილის თანამდებობაზე აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ტიტე აროშიძემ წარადგინა. აგროსერვის ცენტრში მირზა სუქნიშვილი 2013 წლიდან იკავებდა სხვადასხვა თანამდებობებს. გახლდათ ექსტენციის სამსახურის უფროსი, აგრარული ექსტენციის მიწოდების ქვეპროგრამის ხემძღვანელი. 2018 წლიდან დღემდე “მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობის” ქვეპროგრამის ხემძღვანელი.