ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრში ციტრუსისა და ხეხილის ნერგების რეალიზაცია დაიწყო

აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრმა ციტრუსისა და ხეხილის ნერგების რეალიზაცია დაიწყო.
მანდარინი: ოკიცუ ვასე , მიაგავა ვასე , უენო ვასე , მიხო ვასე , ტაგუჩი ვასე, ნიჩინანი, ივასაკი, საცუმა.
გრეიპფუტი: სტარ რუბი , რიო რედი.
ფორთოხალი: ნაველინა.
ვაშიგტონი: ნაველი
ლიმონი: მეიერი. 
ვაშლი: სამერ რედი, შამპანური რენეტი, გოლდ რაში, სინაპი.
ბალი გეორგია.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 599898970