ფურის ხელოვნური განაყოფიერების პროგრამის პირველი შედეგი...

ხელოვნური განაყოფიერების პროგრამის ფარგლებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში მიღებული იქნა პირველი შედეგი და დაიბადა  22 კილოგრამის წონის ხბო. აღნიშნულ პროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“ გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)-ის მხარდაჭერით. პროგრამის მიზანია ამერიკისა და ევროპის ქვეყნებიდან შემოტანილი სათესლე მასალით ადგილობრივი ჯიშების გაუმჯობესება და ცხოველთა პროდუქტიულობის ამაღლება.