ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“ ტექნიკური ბაზის განახლება...

სანერგე მეურნეობებში აგროტექნიკური ღონისძიებების დროულად და მაღალტექნოლოგიურ დონეზე ჩატარების მიზნით შეძენილი იქნა შესაბამისი ტექნიკა და მანქანა–იარაღები.