შეიქმნა კომისია სანერგე მეურნეობების შემდგომი ფუნქციონირების განსაზღვრის თაობაზე...

ციტრუსების, ხეხილოვნებისა და ვაზის სადედე, სადემონსტრაციო–საკოლექციო სანერგე მეურნეობის შექმნისა და მათი შემდგომი ფუნქციონირების თაობაზე შეიქმნა სპეციალური კომისია საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების, დარგის მეცნიერებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მონაწილეობით.