საქართველოს სოფლის მეურნეობის კორპორაციის საჩუქარი...

საქართველოს სოფლის მეურნეობის კორპორაციამ ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრს“ საჩუქრად 400 ძირი იაპონური ჯიშის (Okitsu - 100, Ueno - 100, Nichinan No:1 - 100 და Miyagava - 100) ძირი ციტრუსის ნერგი გადასცა. აღნიშნული ნერგები გაადგილებული იქნა აგროსერვის ცენტრის ჩაქვის ციტრუსის სანერგე–სადედე–სადემონსტრაციო მეურნეობაში.