ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრსა და ა(ა)იპ ორგანული აკვაკულტურის განვითარების ასოციაცია "ფორეჯს" შორის ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი გაფორმდა.

დღეს, ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრსა და ა(ა)იპ ორგანული აკვაკულტურის განვითარების ასოციაცია "ფორეჯს" შორის ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი გაფორმდა.
მემორანდუმი ითვალისწინებს სოფლის მეორუნეობაში აკვაკულტურის განვითარების შესაძლებლობას, ინოვაციური ექნოლოგიებისა და ოპერაციების დამუშავებას და დანერგვას, მეთევზე ფერმერებთან თანამშრომლობას, ფერმერული სათევზე მეურნეობების პოპულარიზაციასა და ერთობლივი პროექტების დაგეგმვას, ასევე ამ სფეროთი დაინტერესებული ნებისმიერი პირისათვის შესაბამისი კონსულტაციის გაწევასა და ხელმისაწვდომობას.