სარწყავი სისტემა ჩაქვის სადემონსტრაციო ნაკვეთში...

ჩაქვის სადემონსტრაციო ნაკვეთში დასრულდა სარწყავი სისტემის მოწყობა, რომლითაც მოხდება ნაკვეთში გაადგილებული ციტრუსის ნერგების მორწყვა და მინერალური სასუქებით კვება.