მონიტორინგი შუახევის მუნიციპალიტეტში...

ჩატარდა მონიტორინგი შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფ ჭალაში ბულგარული წიწაკის ნარგავების ჭკნობის გამომწვევი დაავადებების დადგენის მიზნით. საბოლოო დასკვნისატვის ნიმუშები გადაიგზავნება ქობულეთის ფიტოპათოლოგიის კვლევით ინსტიტუში.