ღია კარის დღე

გაცნობებთ, რომ ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი 2016 წლის 26  აგვისტოს 12  საათზე ატარებს ღია კარის დღეს, ორგანიზაციების მიერ 2016 წელში აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანებების (,,ამაგი“) ჩამოყალიბების მომსახურების (79421000 - პროექტების მართვასთან დაკავშირებული მომსახურებები, სამშენებლო სფეროს გარდა)  შესყიდვასთან დაკავშირებით.

ღია კარის დღე ჩატარდება USAID-ს  დემოკრატიულობის ჩართულობის ცენტრში, მის. ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ.  #62/64.