შეხვერა ფერმერებთან...

მემცენარეობა–მეცხოველეობის საკითხებთან დაკავშირებით ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“ თანამშრომლებმა ჩაატარეს მორიგი სწავლება–კონსულტირება შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭალაში და ხულოს მუნიციპალიტეტის ღორჯომის თემში.