ჩაქვში მდებარე სადედე–სადემონსტრაციო ნაკვეთი...

 

ჩაქვის ნაკვეთზე მოეწყო სფერული კვლები და შესაბამისად დროებითი კვალსათბურებიდან  სადაც განთავსებული იყო ციტრუსოვანთა ჯიშები, .: მანდარინის – 34 ჯიში, ფორთოხლის – 26, ლიმონის – 13, გრეიფრუტის – 4, პომელოს – 6, სულ - 83 სახის ციტრუსოვანთა ჯიშებისადედე სადემონსტრაციო ნაკვეთის (1;2;3;4;5 და მე–6– კვარტლებში) გაადგილებულია თურქული, ჩინური, ესპანური, იაპონური და ქართული ჯიშის ციტრუსოვანთა ნერგები: მანდარინის – 1384 ძირი, ფორთოხლის – 989 ძირი, ლიმონის – 644, გრეიფრუტის – 8, პომელოს – 494 ძირი, სულ – 3519 ძირი, რომელთა დღევანდელი მდგომარეობაც ამართლებს ბიოლოგიური პროცესების მიმდინარეობის ეტაპს.