სტუმრები ა(ა)იპ "აგროსერვის ცენტრში"...

ა(ა)იპ "აგროსერვის ცენტრს" სტუმრობდა საერთაშორისო ორგანიზაცია "მერსი ქორფსის" მეცხოველეობის განვითარების პროგრამის ქვემო ქართლის წარმომადგენლები, რომლებსაც ჩვენმა სპეციალისტებმა გაუზიარეს მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერების პრაქტიკა–გამოცდილება