მინდია ნაკაშიძე

ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი                                               

მინდია ნაკაშიძე                            

დაბადების თარიღი:           20.09 1977

ოჯახური მდგომარეობა:       დაუოჯახებელი

დაბადების ადგილი: ქედა

ელექტრონული ფოსტა:  m.nakashidze19772gmail.com

 სამუშაო გამოცდილება:  

1999-2002 წწ.       შპს ,, ბათუმის გემთსაშენი ქარხანა”_ მუშა;

  2002-2003 წწ.   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  საავტომობილო  ტრანსპორტის  ადმინისტრაციის სპეციალისტი საინფორმაციო საკითხებში;

  2003 -2004 წწ.   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო ტრანსპორტის ადმინისტრაციის სპეციალისტ იურიდიულ საკითხებში;

 2005-2006 წწ.    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საწარმოთა მართვის დეპარტამენტის    საწარმოო დარგების განყოფილების გამგე;

  2006-2007  წ     აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის   მეურნეობის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება  სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახურის უფროსი;

  2007  წ . აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე;                    

  2007-2008 წ.   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ჯამრთელობისა  და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე;

  2008-2011 წ.      შპს ,,ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური  საავადმყოფო”-ს დირექტორი.    

 2011 წ.    შპს ჯანმრთელობის ცენტრი ,,მედინას” ფინანსური   მენეჯერი

2011-2012 წ.    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის     საქვეუწყებო დაწესებულება – ტელევიზიისა და   რადიომაუწყებლობის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე.

2013 წ. აჭარის ა/რ-ს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი და ამავე სამინისტროს ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, მე-15 საჯარო სკოლა, იურისტი

                     განათლება:

1997-2002წწ.     შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, მაგსტრთან გათანაბრებული.

 უცხო ენები  - რუსული , ინგლისური