ლევან ბოლქვაძე

დირექტორის მოადგილე             

დაბადების თარიღი:       27.08.1962 წელი
 
დაბადების ადგილი:   ქედის რაიონი სოფ. წონიარისი
 
მისამართი:  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, კახაბრის თემი სოფ. მინდა.
 
საკონტაქტო ტელეფონი:   (+995 77) 78 99 77; 
 
E-mail: L-bolqvadze@inbox.ru
 
გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ა:    უმაღლესი            
 
    
 
1980-1984 წწ   შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, კვალიფიკაცია სწავლული აგრონომი.
 
1990-1993 წწ    საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ასპირანტურა.           
 
2001წ   პროექტ „ჰარმონიი“-ს პროგრამა   ერთ თვიანი  სტაჟირება კალიფორნიის საშტატო უნივერსიტეტში სამუშაო გამოცდილება:
 
1979-1980 წწ    ქედის რაიონის სოფ. წონიარისის კოლექტივის რიგითი წევრი. 1985-1995 წწ    საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის აჭარის საყრდენი პუნქტის გამგე.
 
1985-1986 წწ    სამხედრო სავალდებულო სამსახური ბაქოს სატანკო პოლკი წოდება ლეიტენანტი.           
 
1995-2004 წწ   აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობისა სურსათის სამინისტრო , საერთო განყოფილების უფროსი.
 
2004-2006 წწ   აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო – სასოფლო  სამეურნეო წარმოებისა და მომსახურების განყოფილების უფროსი.
 
2006-2007 წწ   აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სასოფლო  სამეურნეო წარმოებისა და მომსახურების დეპარტის უფროსი.
 
2008 -2010 წწ  აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო – სოფლის  მეურნეობის დარგობრივი განვითარების განყოფილების უფროსი.
 
2011 – 2015 წწ აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო – სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი.
 
2015 წლის 13 ივლისიდან ა(ა)იპ “აგროსერვის ცენტრი”-ის დირექტორის მოადგილე.