ზურაბ დუმბაძე

სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების განვითარების სამსახურის უფროსი

დაბადების თარიღი: 28.05.1953
დაბადების ადგილი: ქობულეთი
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
საკონტაქტო ინფორმაცია: zurabd @mail.ru
2014 - ა(ა)იპ ,,აგროსერვის ცენტრი'' ,  სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების განვითარების სამსახურის უფროსი.
2013-2014- ა(ა)იპ ,,აგროსერვის ცენტრი'' ,  ბათუბის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახური, უფროსი.
2013- ა(ა)იპ  ,,აგროსერვის ცენტრი''  ქობულეთის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახური, აგრო-ინჟინერი.
2012-  შპს,,აგროგეო+'' კონსულტატი
2009-2011-სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა დამცენარეთა დაცვის სამსახური , მცენარეთა დაცვის სამმართველო, მთავარი სპეციალისტი.
2007-2009 -სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური, მცენარეთა დაცვის სამმართველო, წამყვანი სპეციალისტი.
2006-2007- სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური, მცენარეთა დაცვის სამმართველოს განყოფილების უფროსი.
2005-2006 -აჭარის მცენარეთა დაცვის სამსახური, საგარეო კარანტინის განყოფილების ,წამყვანი სპეციალისტი.
1994-2004 -აჭარის მცენარეთა კარანტინის სახელმწიფო ინსპექცია, აგრონომ ინსპექტორი.
1988-1994 -,,აჭარსოფლდამზადების'' ქობულეთის რაიგაერთიანება. საქონელთმცოდნე.
1986-1988 -,,აჭარკოოპკავშირის'' დამზადების სამმართველოს, ქობულეთის რაიგანყოფილება, უფროსის მოადგილე.
1980-1986 - ქობულეთის სასათბურე კომბინატი ,  სასათბურე ბლოკის უფროსი.
1979-1980 - საქართველოს კომკავშირის ქობულეთის რაიკომი, განყოფილების გამგე,
1977-1979 -ქობულეთის  N-2 ჩაის ფაბრიკა ,  ცვლის ტექნოლოგი.
1976-1977 - ქობულეთის N-2 ჩაის ფაბრიკა , ბრიგადირი.
1975-1976- სამხედრო სავალდებულო სამსახური.
 განათლება:
1970-1975 - საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი. აგრონომ- სუბტროპიკი
ენები: ქართული, რუსული.