ჩაქვის სანერგე მეურნეობა...

ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“ ჩაქვის სანერგე მეურნეობის ნაკვეთის I კვარტალში დაიწყო ციტრუსის, კერძოდ მანდარინის ნერგების დროებით დასაწყობებული სათბურებიდან გადარგვა. სადაც განთავსებული იქნება შემოტანილი 28 ჯიშის მანდარინიდან 8 ჯიში.